Projekt sieci dla dwóch dziesięciokondygnacyjnych budynków.

Miniaturka

Kod źródłowy

Odwiedź repozytorium po więcej szczegółów: Github