Narzędzie do zapisu wiadomości z Facebook Takeout do znormalizowanej bazy danych.

Miniaturka

Kod źródłowy

Odwiedź repozytorium po więcej szczegółów: Github