Współpraca z firmą BRAMY-SERWIS

Miniaturka

Od ponad trzech lat zajmuję się utrzymaniem i rozwojem serwisów firmowych dla BRAMY - SERWIS.

Pracuję nad stronami bramy-serwis.pl oraz naprawa-sterownikow.com.pl. Stworzyłem również wyżej wspomniany portal szybkarolka.pl.

Regularnie zajmuję się dodawaniem funkcjonalności do wymienionych stron oraz utrzymaniem - naprawą błędów, modyfikowaniem istniejących rozwiązań, dostosowaniem systemu do najnowszych wersji bibliotek i PHP.

System tworzenia protokołów z kontroli technicznych

Wdrożyłem projekt, który zaoszczędził setki roboczogodzin pracownikom - systematyzując, przyspieszając i ułatwiając tworzenie raportów.

Pierwotnie każdy raport z każdego audytu był tworzony ręcznie. Było to żmudne, czasochłonne zajęcie - nawet do kilku godzin na jeden audyt. System rozwiązał ten problem, skracając kilkakrotnie czas tworzenia i znacznie ułatwiając proces. Do tej pory pozwolił zaoszczędzić co najmniej kilkaset roboczogodzin.

W oparciu o istniejące raporty z audytów i dotychczasowe dane w systemie stworzyłem model relacyjnej, znormalizowanej bazy danych. W oparciu o nią stworzyłem backend w postaci API i kilku statycznych podstron, służących do nawigacji. Frontend stworzyłem w postaci Single Page Application, wykorzystując Vue. Docelowo do serwera przesyłany jest raport w formacie JSON, który zostaje przetworzony oraz zapisany do bazy. Następnie generowany jest plik PDF który zostaje udostępniony użytkownikowi.

Niestety, ze względu na poufność systemu nie mogę zamieścić zrzutów ekranu ani szczegółowego opisu. W razie zainteresowania jestem w stanie przedstawić referencje od firmy BRAMY-SERWIS.